Digitale duurzaamheid geïntegreerd in een ERP-systeem

7 sep 2021
De eerste dinsdag van september is het Duurzame Dinsdag. Voor velen een bijzondere dag waarop duurzame ideeën en initiatieven een podium krijgen in politiek Den Haag. De zogeheten Duurzame Dinsdag-koffer wordt in ontvangst genomen door het kabinet, volledig gevuld met duurzame ideeën uit verschillende hoeken van onze samenleving. Zo biedt ook het bedrijfsleven verschillende ingevingen die bijdragen aan een groenere,
meer duurzame samenleving. LogiVert biedt een ERP-systeem en heeft daarmee ook een invloedrijke rol in digitale duurzaamheid. Lees in dit artikel meer over hoe wij, maar ook u als LogiVert klant profijt kan halen door beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk te gebruiken.
Wat is digitale duurzaamheid?
 

Wat is digitale duurzaamheid?

 
Allereerst is het belangrijk om te weten wat digitale duurzaamheid inhoudt. Velen denken direct aan minder printen. Een papierloos kantoor draagt zeker bij aan duurzaamheid, echter is dit begrip een stuk breder dan dat. Digitale duurzaamheid is de mate waarin (digitale) informatie wordt bewaard en toegankelijk is voor gebruik. LogiVert is een totaaloplossing en zorgt als ERP-systeem dat alle informatie snel en volledig beschikbaar is om uw klanten, zowel online als offline te bedienen.
 

Centralisatie van gegevens

 
De processen binnen LogiVert worden centraal geregeld binnen één systeem. Dit is een visie die LogiVert al jaren heeft en probeert door te voeren in de functionaliteiten die aangeboden worden.  Zo zijn er meerdere digitale instrumenten beschikbaar die deze centrale vorm van aansturing mogelijk maken. Door alle data op één plek op te slaan,
kunnen processen zowel gecombineerd als geautomatiseerd worden. Vanuit LogiVert kunnen meerdere afdelingen inzage krijgen in deze gegevens. Deze data kan hierdoor sneller worden gedeeld binnen alle betrokken bedrijfsafdelingen. In veel cases levert dit tijdswinst op en minder fouten.
 

Praktische voordelen gericht op duurzaamheid

 
Een strategie gericht op duurzaamheid, levert u meer praktische voordelen op, die ook economisch beter zijn:
 

Efficiënter magazijnbeheer

 
Door betere inzage in wat en waar daadwerkelijk in uw magazijn ligt, kan er efficiënter omgegaan worden met de inkopen en verkopen van uw artikelen. Door dit te koppelen aan een systeem kunt u looproutes optimaliseren en worden ladingen efficiënter gepland. Dit resulteert in minder nee-verkoop en levert twee besparingen op; vermindering van de benodigde orderpickers en minder transportkosten.
 

Overlapping van artikelen

 
In veel magazijnen liggen dermate veel artikelen dat deze niet allemaal verkocht gaan worden. Dit resulteert in een onnodige overproductie die zowel ecologisch als economisch beter voorkomen had kunnen worden. Zoals bekend is overproductie een van de meest klassieke verspillingen die grote invloed hebben op de samenleving, met name bij artikelen met een houdbaarheidsdatum. Door de juiste inzage in de uitgaande en inkomende goederen kan dit probleem deels vermeden worden, wat een direct effect heeft op het milieu.

Inkoop bij lokale leveranciers


‘Support your locals’, een statement die allereerst bijdraagt aan de lokale ondernemers, maar ook een toegevoegde waarde heeft qua duurzaamheid. De vermindering qua transport verkleint de impact op het milieu significant. Veel wederverkopers zijn niet op de hoogte van wat hun leveranciers al doen aan duurzaamheid. In veel gevallen is er de
ruimte om hier meer informatie over te ontvangen. Voor veel consumenten is de afkomst van een artikel een belangrijk gegeven binnen het koopproces.

Conclusie


Voor veel bedrijven is het onderwerp duurzaamheid een onderdeel waar pas later naar gekeken wordt bij het opzetten van een bedrijfsstrategie. Wij zijn vanuit LogiVert van mening dat elke organisatie verantwoordelijkheid draagt om hier rekening mee te houden, in welke vorm dan ook. Zoals eerder benoemd draagt een minimale besparing van middelen al direct en indirect bij aan een milieuvriendelijkere organisatie. De overstap naar een meer resource-efficiënte werkwijze is geen eenvoudige keuze, maar wij als LogiVert helpen onze klanten daarbij graag middels onze software. Heeft u al nagedacht over de verduurzaming van uw eigen organisatie? Wij sparren graag met u over hoe LogiVert uw bedrijf duurzamer kan maken.