Uitgebreid zoeken in grids

Grids zijn de tabellen in het programma waar gegevens in weergegeven worden. Bijna elk venster beschikt over één of meerdere grids.
In deze grids is het reeds langer mogelijk om te zoeken. Door in de grid te klikken in een kolom en vervolgens het te zoeken woord te typen positioneert het grid zich op de dichts bij zijnde regel dat voldoet aan de zoek opdracht. Een nadeel van dit zoeken is dat er alleen gezocht kan worden op het gebin van woorden (dus niet op delen van woorden) en dat er alleen binnen één kolom gezocht kan worden.

De nieuwe uitgebreide zoekmogelijkheid maakt het mogelijk om te zoeken op delen van één of meerdere woorden en dat binnen het volledige grid. Bij het zoeken wordt er ook meteen gefilterd, oftewel alleen de regels die voldoen aan de zoekopdracht worden getoond.
U roept de uitgebreide zoekmogelijkheid op door met de rechter muisknop te klikken in een kolomhoofd. U kiest in het menu dat dan verschijnt voor Zoeken.
Het zoeken-paneel verschijnt dan boven in het grid.
U kunt nu gaan zoeken. Bij dit zoeken kunt u ook speciale tekens gebruiken om gebruik te maken van de uitgebreide zoek mogelijkheden:

  • + : Met het “+” teken kunt u opdracht geven om te zoeken naar een regel waar woordcombinatie 1 EN woordcombinatie 2 in staan. U dient na het “+” teken meteen het volgende woord te typen. Zonder spatie dus.
  • - : Met het “-“ teken kunt u opdracht geven om te zoeken naar een regel waar de woordcombinatie NIET in voorkomt. U dient na het “-” teken meteen het volgende woord te typen. Zonder spatie dus.
  • Met een alleen een spatie kunt u opdracht geven om te zoeken naar een regel waar woord 1 en/of woord 2 in staat. Het verschil met het “+” teken is dat bij het “+” teken beide woorden MOETEN voor komen.


In onderstaande voorbeeld zie u een zoekopdracht naar regels die aan het volgende voldoen:

  • De woorden “med” en/of “drup” moeten er in voorkomen. Oftewel één van beide of allebei.
  • De cijfers “3” of “4” MOETEN er in voor komen.
  • Het woord “light” MAG er NIET in voor komen.