Googlebot en het indexeren van Javascript/CSS

Veel van onze klanten zullen binnenkort of hebben reeds een mail ontvangen van Google webmaster tools.  In deze mail staat de volgende melding:


“De systemen van Google hebben onlangs een probleem met uw startpagina gedetecteerd dat van invloed is op hoe goed onze algoritmen uw inhoud kunnen weergeven en indexeren. We willen u er met name op wijzen dat Googlebot geen toegang kan krijgen tot uw JavaScript- en/of CSS-bestanden vanwege beperkingen in uw robots.txt-bestand” Google webmaster tools
Wat betekent dit precies? Enige tijd geleden heeft Google zijn zoekalgoritme weer aangepast. Door deze aanpassingen behandelt de zoekrobot van Google webpagina’s alsof ze met een reguliere browser worden bekeken, in plaats van de pagina aanspreken als een simpele tekstbrowser.


Bij uw webshop wordt een bestand genaamd robots.txt geplaatst. Dit bestand geeft aan waar de robots wel of niet naar mogen kijken. Hier staan regels in die de toegang tot delen van de webshop beperken waar de Robots niets te zoeken hebben. Maar door dit bestand kan ook de toegang tot de JavaScript-libraries van derden partijen geblokkeerd worden.


Om de Googlebot toch toegang te geven in de JavaScript-libraries van uw LogiVert webshop(s) kunt u uit één van de volgende 2 oplossingen kiezen.


Oplossing 1:
 • Download de patch via:
  www.logivert-download.com/inst/lv6/nl/setup_lv6_patch_robots_txt.exe
 • Installeer deze
  Let op! De installatieset zal als locatie de standaard installatielocatie aanhouden. Mocht u LogiVert op een andere locatie geïnstalleerd hebben, dient u deze juist op te geven tijdens het installatieproces.
 • Na installatie voert u een volledige publicatie van uw webwinkel uit.


Oplossing 2:
 • Ga naar de Root map van uw LogiVert installatie. Het default installatiepad is:
  c:\program files\LogiVert\LogiVert6\documents\Webshop\root\robots.txt
 • Open robots.txt in een simpele tekstbewerker als Notepad++ of WordPad
 • Zoek de volgende regel en verwijder die uit het bestand:
  Disallow: /js/
 • Sla de wijzigingen op
 • Voer een volledige publicatie van uw webwinkel uit


Bij toekomstige updates van onze software zal deze wijziging standaard doorgevoerd zijn.


Bij vragen kunt u contact opnemen met onze helpdesk.