Farmaceutische groothandel koppelen met LogiVert - Working Wednesday

13-2-2019

In opdracht van een klant onderzoeken we momenteel de mogelijkheid om LogiVert te koppelen met een farmaceutische groothandel. De wens is om LogiVert te voeden met een klant/afnemer specifieke product feed, waarbij de voorraden vanuit de groothandel actueel gehouden moeten worden.
Onderdeel van het onderzoek vormt ook de mogelijkheid om de geplaatste bestellingen geautomatiseerd aan de farmaceutische groothandel aan te bieden.
Dit project heeft veel overeenkomsten met eerdere projecten waarbij met product feeds en inkoopsystemen gekoppeld moest worden.

Wat betreft het inschieten van de bestellingen zal de uitvoering niet zover gaan als de reeds bestaande OCI-koppeling. Doel is echter wel om, door zoveel mogelijk te automatiseren, werk te besparen.
Wij zullen binnenkort de klant het resultaat van ons onderzoek presenteren. Dit interessante project zou kunnen leiden tot een nieuwe koppeling met een farmaceutische groothandel.Heeft u vragen over dit project of andere projecten?