De content van uw webshop responsive inrichten

De pagina's van Equinoxe webshops kunt u eenvoudig responsive inrichten. Aan de media blokken van o.a. productpagina's, overzichtpagina's en extra pagina's kunt u namelijk een nieuw type blok toevoegen, namelijk: een Blocks layout. Deze maakt het mogelijk om de content responsive in te richten. Oftewel ervoor te zorgen dat de blokken mooi ingedeeld worden op de pagina en dat deze indeling zich aanpast naar gelang de afmetingen van het venster (desktop, tablet of mobiel).

Door een "Blocks layout" blok in te voegen wordt de opmaak/indeling bepaald van alle blokken die daar op volgen.
Er kunnen 8 verschillen layouts, oftewel indelingen, toegepast worden:
  • 1 – 1 blok per rij
  • 1/1 – 2 gelijke blokken per rij
  • 1/2 - 2 blokken per rij in de verhouding 1/3 en 2/3
  • 2/1 – 2 blokken per rij in de verhouding 2/3 en 1/3
  • 1/1/1 – 3 gelijke blokken per rij
  • 1/2/1 – 3 blokken per rij in de verhouding 1/4, 2/4 en 1/4
  • 1/1/1/1 - 4 gelijke blokken per rij
  • 1/1/1/1/1/1 - 6 gelijke blokken per rij

Aan een Blocks layout kan er naast een Layout ook een CSS-stijl toegepast worden. Hierbij kan een stijl meegegeven worden zoals bepaald in de CSS-bestanden van de toegepaste template. Via deze CSS-stijl kan bijvoorbeeld een achtergrondkleur of –afbeelding gegeven worden aan het "block".

In volgend voorbeeld zijn 3 "Blocks layout"'s opgenomen met elk een andere layout. Onder deze "Block layout"'s zijn andere media blokken opgenomen (opgemaakte teksten en afbeeldingen).