LogiVert - ERP, E-commerce, CRM en POS in één

Algemene voorwaarden

Op het gebruik van onze software zijn de Nederland ICT Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840.

Bovengenoemde voorwaarden zijn via de volgende link te downloaden: